O Nama

logo-post02

Centar za marginu je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana i građanki, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava i unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

Prva aktivnost CZM-a bila je izložba “Ogledalo žene – odrazi stvarnosti njene” kao deo projekta „Ogledalo“ Rekonstrukcije Ženski Fond. Izložba je predstavljala radove mladih autorki koje su učestvovale na umetničko-fotografskim radionicama, gde su se bavile temama i pitanjima roda. CZM je realizovao projekat tada kao neformalna grupa „Drugarice i Drugovi“. Nakon uspešnog projekta kao neformalna grupa odlučili smo se da se i formlalno registrujemo i postali “Centar za marginu”.

NAŠA MISIJA

Centar za Marginu radi na promeni društvenog sistema vrednosti u skladu sa vrednostima kao što su tolerancija, ravnopravnost, solidarnost, jednakost, nenasilje i slično, i izgradnja demokratskog, građanskog i odgovornog društva u kome se poštuju ljudska prava i princip jednakih šansi za sve građane i građanke.

VIZIJA

Centar za marginu želi da bude deo velikih promena koje će svim pojedincima i pojedinkama sa margine dati mogućnost da svoja prava i slobode ostvaruju, a kroz sadržaje koji edukuju u oba smera – od margine ka centru i od centra ka margini.

 

PROJEKTI:

“Centar za marginu” je organizovao niz manjih projekata koji su pre svega bili fokusirani na medijske sadržaje i rodnu ravnopravnost. Od 2016. godine sprovodimo dva jako važna programa koja objedinjuju teme medija i ljudskih prava.

 

  • THE GLOBAL HUMAN RIGHTS FORUMS

Ova serija konferencija osmišljena je u cilju podizanja svesti o gorućim pitanjima iz domena ljudskih prava, otvaranja dijaloga i pronalaženja rešenja za ključne izazove. Pokretanjem Foruma želimo da uspostavimo uticajan brend sa potencijalom da bude katalizator budućih promena i omogućimo stvaranje efikasne platforme za umrežavanje aktera različitih kulturnih i društvenih konteksta i uverenja.

Do sada su održane dve konferencije – u oktobru 2016. godine i maju 2017. godine. Konferencije su okupile mlade lidere, aktiviste, istraživače i akademike iz više od 25 zemalja sa 4 kontinenta – od Brazila, Čilea i Bolivije, preko SAD-a i Kanade, Finske, Nemačke, Litvanije… do Sirije, Libana i Tajvana. Na njima je govorilo više od 30 eksperata iz 15 zemalja.

Sledeća konferencija biće održana 26-28. oktobra 2017. godine u Beogradu.

 

  • PROGRAM “MEDIJSKA PISMENOST”


Program je usmeren na jačanje kapaciteta mladih za monitoring i samostalno kreiranje medijskog sadržaja iz perspektive ljudskih prava i reprezentacije marginalizovanih društvenih grupa. Jedan od segmenata je “Škola medijske pismenosti”.

U pitanju je inovativan program usmeren na sva osnovna uporišta medijske pismenosti, te podeljen u četiri segmenta: razvijanje ličnih strategija i alata za postizanje medijske pismenosti; jačanje teorijskog znanja iz oblasti masovnih medija i novih informacionih tehnologija; kritička analiza masovne kulture i kulture zabave; i istraživački rad. Program predstavlja spoj akademskog pristupa medjima, primenjenog praktičnog znanja i aktivizma. Predavanja su organizovana u dva modula: modul masovnih medija i modul masovne kulture.