O Nama

O Nama

logo-post02

Centar za marginu je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana i građanki, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava i unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

Prva aktivnost CZM-a bila je izložba “Ogledalo žene – odrazi stvarnosti njene” kao deo projekta „Ogledalo“ Rekonstrukcije Ženski Fond. Izložba je predstavljala radove mladih autorki koje su učestvovale na umetničko-fotografskim radionicama, gde su se bavile temama i pitanjima roda. CZM je realizovao projekat tada kao neformalna grupa „Drugarice i Drugovi“.

Nakon radionica i razgovora o temama kao što su rodno zasnovano nasilje, trgovina ljudima, prikaz žene u medijima, bezbednost na internetu, mlade žene, srednjoškolke i studentkinje, razmenile su svoja iskustva i znanja koja su kasnije prenele na fotografije.

Kako su se prilikom rada na projektu “Ogledalo” razvile mnoge ideje i videli smo da imamo jaku mrežu i potencijal za rad na pitanjima rodne ravnopravnosti i problemima marginalizovanih grupa, odlučili smo da osnujemo “Centar za marginu” koji će nastaviti putem koji su utrli “Drugarice i Drugovi”.

CILJEVI:

  • unаpređivаnje ostvаrivаnjа ljudskih prаvа
  • stručno istrаživаnje kršenjа ljudskih prаvа
  • organizovanje i realizacija različitih edukativnih, stručnih, promotivnih i drugih  aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja marginalizovanih društvenih grupa
  • suzbijаnje diskriminаcije
  • rаzvijаnje tolerаntnog društvа
  • promocija zdravih stilova života

MISIJA

Centar za Marginu radi na promeni društvenog sistema vrednosti u skladu sa vrednostima kao što su tolerancija, ravnopravnost, solidarnost, jednakost, nenasilje i slično, i izgradnja demokratskog, građanskog i odgovornog društva u kome se poštuju ljudska prava i princip jednakih šansi za sve građane i građanke.

VIZIJA

Centar za marginu želi da bude deo velikih promena koje će svim pojedincima i pojedinkama sa margine dati mogućnost da svoja prava i slobode ostvaruju, a kroz sadržaje koji edukuju u oba smera – od margine ka centru i od centra ka margini.