Omogućite kulturi u srbiji pristup evropskim fondovima

0
607

U novembru 2013. Evropski parlament je usvojio Program Creative Europe i budžet od 1,46 milijardi evra za programe iz oblasti kulture i medija do 2020. godine.

Srbija kao zemlja ima mogućnost da aplicira za deo fondova, ali pod uslovom da resorno Ministarstvo kulture i informisanja ispuni administrativne formalnosti, i potom potpiše međunarodni sporazum sa Evropskom komisijom.

Uprkos brojnim obaveštenjima, resorno Ministarstvo do danas nije ispunilo ovaj preduslov. Konkursi za evropske projekte saradnje su već u toku a rok da Ministarstvo kulture i informisanja  Republike Srbije uveri EK da ispunjava uslove je 31. januar 2014.

Ukoliko se ovaj rok propusti, fondovi Evropske komisije za kulturu mogu ostati za institucije, organizacije i pojedince iz Srbije trajno nedostupni.

Kulturna javnost Srbije apeluje na Ministarstvo kulture i informisanja da finalizuje proceduru pristupanja Republike Srbije programu “Kreativna Evropa” i da bez ikakvog odlaganja omogući savetodavnu i tehničku pomoć kulturnom i kreativnom sektoru za učešće u tom programu.

(Link ka vesti: https://www.change.org/petitions/ministarstvu-kulture-i-informisanja-republike-srbije-omogu%C4%87ite-kulturi-u-srbiji-pristup-evropskim-fondovima?share_id=QNFpmxwRDf&utm_campaign=mailto_link&utm_medium=email&utm_source=share_petition)