Šta nije u redu sa “pilotkinja”?

0
692

Problem nastaje kod zanimanja koja su tradicionalno ženama bila nedostupna, pozicijama koje nose određenu moć, ali i nekima gde postoji stereotip da ih žene ne rade. Rodna ravnopravnost podrazumeva jednake mogućnosti za zapošljavanje na svim pozicijama, da pol nije presudan već stručnost i kvalifikacije. U tom kontekstu, ako ja imam znanja i veštine da popravljam kola, zašto ne bih bila auto-mehaničarka (ili predsednica, ministarka, kapetanica, policajka, inženjerka…).

Nije pitanje odakle nama te reči i da li one postoje u važećem pravopisu, već zašto se ne koriste i zašto nisu zvanično prihvaćene? Ako žene danas obavljaju određena zanimanja (koja u prošlosti možda i nisu obavljale), zašto nazivi ne postoje u ženskom rodu ili zašto mislite da ne treba da postoje? Nije u redu obraćati se ženama u muškom rodu, zar ne?  Ne radimo obrnuto. Setite se samo, tokom svog školovanja se nikada ženi koja nas nečemu uči nismo obratili sa učitelju ili profesore, već sa učiteljice ili profesorka.

(Link ka vesti: http://www.cmv.org.rs/blog/socijaldemokratija-blog/sta-nije-u-redu-sa-pilotkinja/)