Izložba “Ogledalo žene – odrazi stvarnosti njene”, koja je deo projekta “Ogledalo” Rekonstrukcije Ženski Fond, biće otvorena sutra u Domu omladine Beograd, nakon čega će biti prikazan dokumentarni film “OsnaŽena”.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi mladih autorki koje su učestvovale na umetničko-fotografskim radionicama, baveći se temama i pitanjima roda, a u organizaciji neformalne grupe “Drugarice i Drugovi”.

Nakon radionica i razgovora o temama kao što su rodno zasnovano nasilje, trgovina ljudima, prikaz žene u medijima, bezbednost na internetu, mlade žene – srednjoškolke i studentkinje razmenile su svoja iskustva i znanja koja su kasnije prenele na fotografije.

Na otvaranju izložbe biće dodeljene nagrade za najbolje fotografije prema oceni stručnog žirija, koji čine aktivistkinje i umetnice ženskog pokreta, na čelu sa glumicom Majom Vujović iz DAH Teatra.

Nakon dodele nagrada biće prikazan dokumentarni film “OsnaŽena”, kao deo projekta na kome se i oformio tim “Drugarice i Drugovi”.

Film “OsnaŽena”, nastao iz projekta “Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti”, govori o individualnom i kolektivnom aktivističkom “putovanju” i artikulaciji zahteva za ravnopravnost žena i muškaraca, za prekid ćutanja o malim i velikim, ponekad kobnim, nesporazumima.

Cilj projekta “Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti” je stvaranje regionalnog partnerstva organizacija civilnog društva koje će doprineti implementaciji zakona o rodnoj ravnopravnosti, politika i akcionih planova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Realizovan je u Bosni i Hercegovini (Tuzlanski i Zeničko-Dobojski kanton), Srbiji (Beograd) i Crnoj Gori (područje Podgorice), uz podršku Evropske unije.

Projekat su vodile Venita Popović (BiH), Duška Andrić-Ružićić (BiH), Maja Raičević (Crna Gora), Maja Vujović i Ivana Milenović Popović (Srbija).

Izložba će trajati do 26. septembra.

(Link ka sajtu Blic)