U Domu Omladine danas je prikazan dokumentarno-igrani film, kao i izložba slika nastala iz projekta “Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti” koju su organizovale žene iz Srbije, Crne Gore i BiH.

content-press-12-01Projekat se sastojao iz radionica i treninga iz različitih oblasti sa ciljem osnaživanja mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti. Ovaj projekat je realizovan u januaru 2012., sa završetkom u avgustu 2013. godine.

content-press-12-02– Cilj ovog projekta je stvaranje civilnog društva koje će doprineti zakon o rodnoj ravnopravnosti, politika i akcionih planova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini – rekla je Ljiljana Raičević, koordinator Sigurne ženske kuće u Crnoj Gori.

Rečenica koja je obeležila ovaj projekat: Kad su diskriminisani drugi – ćutimo. Kad se radi o nama – čudimo se ćutanjem drugih.

content-press-12-03Tokom radionica mladi su se upoznavali sa razlikom između pola i roda, kao i njihovim ulogama i stereotipima u društvu.

content-press-12-04Ova radionica je bila posvećena svim ljudima koji žele da pronađu svoju ulogu u društvu, to jest, kako se postaje organizator.

Film „OsnaŽena“ nastao je iz projekta „Osnaživanje mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti“ govori o jednom individualnom i kolektivnom aktivističkom „putovanju“ i artikulaciji zahteva za ravnopravnost žena i muškaraca, za prekid ćutanja o malim i velikim, ponekad kobnim, nesporazumima.

Učesnici ovog programa su prošli kroz obuku organizovanja grupe, naučili metode rada sa grupom, o konfliktu I rešavanju konflikta u grupi.

-Ovaj projekat su pokrenule žene koje sui male loša iskustva u svojim brakovima i vezama, međutim mi smo se zajedno uzdigle I borimo se za ravnopravnost u muško-ženskim odnosima – rekla je Venita popović, menadžerka projekta iz Bosne i Hercegovine.

Ovaj projekat je realizovan uz podršku EU, kao i partnerima World Vision (BiH), Infoteka (BiH), Sigurna ženska kuća (Podgorica,CG) i DAH Teatar (Beograd).

content-press-12-05Radionice su se održavale u Beogradu, Tivtu, Podgorici, Sarajevu, Zenici,  Jahorini, Vlašiću i u Tesliću.

(Link ka sajtu Blic)