U ponedeljak, 10. aprila, “Centar za marginu” je na poziv “Centra za integraciju mladih” (CIM) održao radionicu medijske pismenosti i analize medijskog sadržaja za terenske radnike i radnice – volontere i volonterke Programa obrazovanja koji CIM sprovodi u cilju pružanja podrške predškolcima i prvacima koji žive u neformalnim naseljima.

Cilj radionice bio je upoznavanje sa osnovnim pojmovima i konceptima medijske pismenosti, kao i upoznavanje sa pristupom i fazama medijske pismenosti po Džejmsu Poteru, teoretičaru čiji je pristup ovoj temi osnova “Škole medijske pismenosti” koju realizuje “Centar za marginu”. Takođe, radionica se bavila analizom medijskog sadržaja i prikazom manjinskih grupa u domaćim medijima, sa posebnim osvrtom na prikaz romske populacije, s obzirom da je to ciljna grupa sa kojom CIM radi. Terenski radnici su na interaktivnoj radionici bili u prilici da samostalno analiziraju medijske sadržaje, kao i da se upoznaju sa rezultatima monitoringa koje sprovode različite nevladine organizacije i medijska udruženja.

Najlepše hvala “Centru za integraciju mladih” na ukazanom poverenju!