Statua “Fearless Girl” je bronzana skulptura autorke Kristen  Visbal, koja je postavljena u ulici Bowling Green, u Menhetnovom finansijskom distriktu, poznatijem kao Wall Street u Njujorku. Statua se na tom mestu nalazi od 08.03.2017. ali kako se naslućuje postoje tendencije da će je ubrzo i ukloniti odatle. Prvobitno zamišljena ideja je bila da statua predstavlja žensko oslobođenje, odnosno devojčicu koja prkosi, koja je neustrašiva i koju ništa ne može zaustaviti (čak ni bik koji je nasuprot njoj). U smislu simbola koji bi statua trebalo da predstavlja javila su se brojna neslaganja, kako u feminističkim tako i u drugim društvenim i aktivističkim krugovima.

Naime, kritika koju neke feministkinje upućuju ovoj statui je samo mesto na kom je ona postavljena, te postavljaju pitanje – koje to oslobođenje predstavlja statua devojčice u ulici u kojoj kapitalistički sistem cveta? Ova kritika proizašla je iz kritike koncepta “korporativnog feminizma” koji je derogativni termin upućivan autorki knjige “Lean In: Women, Work and the Will to Lead” Šeril Sendberg. Ono što ova vizija femnizma nalaže je da bi žene trebalo da se asimiluju u već postojeći kapitalistički poredak, a ne da ga dekonstruišu i ruše. To je dakle vizija feminizma koja reafirmiše vrednosti konzumerističkog kapitalističkog društva jer bi žene trebalo da zauzmu podjednako mesto u društvu stremeći vrednostima kapitalističkog sistema.

Kao što je ranije naglašeno, statua je suprotstavljena statui bika koja je već postojala na tom mestu. Interpretacije i neke od reakcija su i kako bi taj bik zapravo trebalo da predstavlja patrijarhat i sistem opresije, a devojčica bi upravo tome trebalo da se suprotstavlja – i to u nekom smislu radi.  No, autor Arturo di Medica skulpture  “Charging Bull” zahteva da se statua devojčice ukloni jer prvobitno takav koncept nije predviđen te, kako naglašava, bik u odnosu na devojčicu predstavlja nešto negativno. U skladu sa tim kritikama statua devojčice ostaće na Wall Street-u do februara 2018. Opet “nevidljiva ruka” odnosi pobedu.

Možda je upravo i sudbina statue “Neustrašive devojčice” ono što je negativno u vezi korporativnog feminizma. Svakako ideja da bi devojčica trebalo da predstavlja simbol oslobođenja na tom mestu i nije najsrećnija, s obzirom na  kritike koje su upućivane. Sudbina koja će zateći statuu trebalo bi da preti i ovoj viziji feminizma. Ako zaista želimo feministički pokret koji teži rušenju patrijarhata, kapitalizma, tj. sistema opresije i ženskom oslobođenju ono što sigurno ne bi trebalo da radimo je da se služimo instrumentima svog opresora i težimo asimilaciji u tom poretku, u tom smislu ne ostvarujemo oslobođenje. Radikalna društvena promena i ostvarivanje ravnopravnosti trebalo bi da krenu od nas i naših svakodnevnih praksi, a za simbole će biti vremena.

 

Piše: Ivana Ćetković

Tekst je nastao u okviru “Škole medijske pismenosti” Centra za marginu