Prva panelistkinja koja je govorila o integraciju migranata u društvo je Katerina Salta iz organizacije „Earth“ iz Grčke. Ova organizacija sprovodi program „Football for Refugees“ koji je do sada integrisao više od 450 migranata, a petoro od njih zaposleno je na trenerskim pozicijama.

„Fudbal pruža mogućnost za rekreaciju i izgradnju veština, kao i participativne lekcije o disciplini, nenasilju i saradnji. Ovaj program osnažuje migrante koji žive u kampovima da budu fizički aktivni, nauče nove veštine i socijalizuju se na različitim nacionalnim, etničkim, religioznim i jezičkim nivoima u okviru strukturisanog okruženja. On im pruža osećaj kako strukture, tako i vitalnosti u svakodnevnom životu, a ujedno ublažava dosadu, apatiju, agresiju i anskioznost“, navela je Salta.

The Global Human Rights Forums 18-20 May 2017 Belgrade, Serbia © 2017 ph: vladimir opsenica
Katerina Salta (Greece)
© 2017 ph: vladimir opsenica

Univerzitetska profesorka iz Libana, Norica-Daniela El Hallak, govoreći o izazovima sirijske krize u Libanu podelila je zabrinutost zbog velikog rizika od ropstva: „Prema UNHCR  skoro 147.000 sirijske dece u Libanu uzrasta je 3-14 godina. 70% sirijske dece uključeno je u neki oblik rada, a sve je češća pojava da su devojčice iz Sirije primorane da sklapaju rane brakove, a sirijske žene na pružanje seksualnih usluga u zamenu za hranu i sklonište za sebe i svoje porodice“ navela je El Hallak. Katerina Salta iz Grčke je dodala da problem prostitucije postoji i među mladim muškarcima.

The Global Human Rights Forums 18-20 May 2017 Belgrade, Serbia © 2017 ph: vladimir opsenica
Norica-Daniela El Hallak (Lebanon)
© 2017 ph: vladimir opsenica

Dayla Briganti iz organizacije „Caritas“ iz Italije navela je koji su mehanizmi integracije: „važno je osnažiti veze migranata i lokalaca putem umetnosti, učešća na javnim događajima ili volonterskim aktivnostima. Treba biti fokusiran na pojedinca i posmatrati ga kao individuu sposobnu da donosi nezavisne odluke, a ne samo kao žrtvu“, objašnjava Briganti.

The Global Human Rights Forums 18-20 May 2017 Belgrade, Serbia © 2017 ph: vladimir opsenica
Dayla Briganti (Italy)
© 2017 ph: vladimir opsenica

Centru za marginu je važno da u sve svoje aktivnosti uključuje mlade sa kojima radi kako bi im se otvorile što veće mogućnosti za razvoj i učenje, tako da je panel moderirala Ivana Stojanović, studentkinja novinarstva i polaznica naše „Škole medijske pismenosti“. Ivana je autorka teksta “Nacionalnosti različita, a ugroženost ista” nastalog u toku njenog učešća u Školi digitalnog novinarstva fondacije Slavko Ćuruvija koji govori o problemima migranata u našoj zemlji. Stojanović je istakla da je važno da se država prema ovom problemu postavi ozbiljno i odgovorno: “Problem hiljada ljudi koji ostaju na ”ničijoj zemlji” biva nerešen, nevezano da li su iz Sirije, Pakistana ili Bangladeša, izjave najviših zvaničnika u Srbiji podložne su različitim tumačenjima, dok ugroženost tih ljudi jedina ostaje nepromenjena”, podvukla je Stojanović navode iz svog teksta.

The Global Human Rights Forums 18-20 May 2017 Belgrade, Serbia © 2017 ph: vladimir opsenica
Ivana Stojanović (Serbia)
© 2017 ph: vladimir opsenica