OD 02. NOVEMBRA U 17:30 DO 09. NOVEMBRA 2014.
DOB//HOL ISPRED AMERIKANE
Organizacija: Centar za marginu i Dom omladine Beograda
U okviru Ženskog medijskog foruma ŽENERAMA 2014.

Izložba FEMINISTKINjE I DRŽAVA nas vodi kroz kritičko promišljanje današnje feminističko aktivističke borbe, prikazane kroz vizuelno propagadni materijal o rodnoj ravnopravnosti na moderan, popularan i dostupan način.

Odvažile/i smo se da postavimo neka sporna pitanja, kao što su: “Da li je današnji aktivizam motivisan promenama ili materijalizmom?” “Da li su donatori ti koji diktiraju koliko mi zaista možemo da promenimo?” “Da li su prave pesnice zamenjene digitalnim?”
Želimo da podsetimo da je prava pobuna opipljiva i nešto mnogo više od digitalnog prikaza same pobune, jer je težnja ka sigurnosti kroz neizvesnost nekada zaista menjala stvari. Filozofija pokreta kao takva bila je da je suština stvarnosti čista aktivnost. Aktivizam je aktivirati se da promeniš stvari koje ti ne odgovaraju, tako bi online aktivizam trebalo da inicira i podstakne offline aktivizam. Promene kreću od svakog od nas pojedinačno, a jedino zajednica u kojoj svako pojedinačno teži istim promenama nas može zaista odvesti tamo gde želimo da budemo.

CENTAR ZA MARGINU je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana i građanki, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava i unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa.

Prva aktivnost CZM-a bila je izložba “Ogledalo žene – odrazi stvarnosti njene” kao deo projekta „Ogledalo“ Rekonstrukcije Ženski Fond. Izložba je predstavljala radove mladih autorki koje su učestvovale na umetničko-fotografskim radionicama, gde su se bavile temama i pitanjima roda. CZM je realizovao projekat tada kao neformalna grupa „Drugarice i Drugovi“.

Nakon radionica i razgovora o temama kao što su rodno zasnovano nasilje, trgovina ljudima, prikaz žene u medijima, bezbednost na internetu, mlade žene, srednjoškolke i studentkinje, razmenile su svoja iskustva i znanja koja su kasnije prenele na fotografije.

Kako su se prilikom rada na projektu “Ogledalo” razvile mnoge ideje i videli smo da imamo jaku mrežu i potencijal za rad na pitanjima rodne ravnopravnosti i problemima marginalizovanih grupa, odlučili smo da osnujemo “Centar za marginu” koji će nastaviti putem koji su utrli “Drugarice i Drugovi”.