Piše: Julijana Spasić
Foto: Združena akcija Krov nad glavom

Dvadeset šestog jula 2019. godine Narodna skupština usvojila  je Zakon o izmenama i dopunama  Zakona o izvršenju i obezbeđenju  (,,Sl. glasnik RS”, br. 54/2019). U medijima smo mogli da pročitamo o nekim od najvažnijih izmena zakona kao što  su to da vlasnik nepokretnosti više neće  moći da ostane bez stana ili  kuće  zbog  komunalnog duga manjeg od 5.000  evra;  da se kao kupac ne može pojaviti  javni izvršitelj, njegov zamenik, pomoćnik ili  član porodice do četvrtog stepena srodstva i izmena koju je važno citirati: ”Kada je reč o izvršenju koje se odbija od plate, ono može iznositi do polovine zarade, a ukoliko je reč o minimalnoj zaradi izvršenje ne sme biti veće od njene četvrtine. Ako je izvršenje na penziji, odbitak može biti do njene trećine, odnosno do četvrtine ako je penzija minimalna. Izuzetak postoji samo u pogledu naplate zakonskog izdržavanja i to do jedne polovine svih navedenih primanja”, prenose Novosti.
Izmene ovog zakona podrazumevaju i uvođenje elektronske aukcije za prodaju nepokretnosti i elektronsku oglasnu tablu za dostavljanje odluka i drugih pravnih akata.
Izmena koja je stavljena na samo začelje, na prvi pogled duge kolone izmena, tiče se novčane kazne predviđene za sva lica koja ,,ometaju ili sprečavaju sprovođenje izvršenja”. Kazna za pomenuta lica kreću se od 10.000 do 200.000 dinara za fizička, odnosno od 100.000 do dva miliona dinara za  pravna lica.

Na izmene zakona reagovala je organizacija ,,Združena akcija krov nad glavom” koja se na svom zvaničnom sajtu oglasila navodeći da su izmene ZIO neprihvatljive i najavljujući nastavak svog daljeg rada uprkos najavljenim kaznama.

“Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je u petak usvojila Narodna skupština, kriminalizuju solidarnost zajednice sa najugroženijim građanima i transparentnost postupka. Sve što su solidarni građani postigli proteklih godina braneći najugroženije, i objavljujući stvarnu sliku „finansijske discipline“, biće potpuno poništeno kada izmene ZIO stupe na snagu. Da je ukidanje javnosti u izvršnom postupku bilo cilj vlasti, svedoči činjenica da je Ministarstvo pravde smandrljalo javnu raspravu po hotelima i sudovima, izbegavajući da obavesti javnost da se „okrugli stolovi“ o izmenama ZIO uopšte održavaju. Zato još jednom skrećemo pažnju javnosti da izmene ZIO neće rešiti nijednu od nepravdi koje su izazvale naše ogorčenje i otpor, da će samo produbiti postojeće probleme i stvoriti nove”, navodi se u saopštenju ove organizacije.

26. juna se dakle, nedvosmisleno kriminalizovala solidarna praksa sprečavanja sprovođenja iseljenja, međutim ovakav postupak, iako moguće diskutabilan u  domenu etike, apsolutno je u skladu sa logikom dominantnog društvenog, odnosno ekonomskog sistema. Ovakav  zaključak dovodi nas do jednog znatno šireg političkog pitanja, takozvanog pitanja stanovanja. Združena akcija krov nad glavom nesumnjivo je zaslužna za populiraziju pokretanja pitanja stanovanja  u Srbiji. Ovo pitanje tiče se sukoba između pozicija koje tvrde da  je dom  osnovno ljudsko  pravo  s jedne  strane i one  kojom se dom smatra robom odnosno mogućnošću za profit baš kao i bilo  koja druga  stvar na svetu. Kada koristimo ovako neodređeni pojam kao što je ,,stvar” to činimo s namerom da pokažemo koliko se u taj pojam može učitati bukvalno bilo šta: obrazovanje,  haljina dom, saksija, ili izvori pijaće vode, apsolutno sve može postati komodifikovano. Ova pozicija predstavlja jednu klasičnu neoliberalnu poziciju, poziciju koja trenutno diktira svetski poredak, te  Srbija ovde ne ostaje izolovana. Pozicija koja zagovara ,,krov nad glavnom” kao jedno od osnovnih ljudskih prava ubraja se, najopštije rečeno,  u politike koje  se nalaze na levoj strani političkog spektra.


Zašto nam  je potreban  ovaj kratki  istorijski pregled već opšte poznatog? On služi  kao podsetnik na zaključak koji nužno  sledi  iz  ove najopštije teorijske  podele. Ukoliko   dodamo još jedan podsetnik – da se neoliberalizam u najopštijem smislu protivi uplitanju države u ekonomiju i toliko je usko povezan sa idejom Laissez-faire kapitalizma da se neretko koriste kao sinonimni  pojmovi, ostaje nam zaključak da će se borba za  pravo na krov  nad glavom zasnivati  na  tome koliko je krupni  kapital spreman da pravi kompromis sa levim idejama. Međutim, uspeh ovakvih kompromisa ogleda se upravo  u primerima poput novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Iako je samo pokretanje stambenog pitanja svojevrsni uspeh, same legislativne promene unutar kapitalističkog sistema proizvodnje nikada ne mogu da budu zadovoljavajuće zagovornicima levih ideja upravo iz razloga što legislativa i ne može da bude u suprotnosti sa logikom vladajućeg ekonomskog sistema.

Zaključci definitivno nisu inovativni, naprotiv, stariji su od svih trenutno živih ljudi na planeti: borbu za stanovanje, vodu ili obrazovanje kao osnovno ljudsko pravo nemoguće je voditi bez preispitivanja kapitalističkog sistema proizvodnje. Kako  god ovi zaključci ne treba da budu povod  za defetizam i cinizam, naprotiv, detektovanje problema prvi je korak ka stvarnoj promeni. Jednom kada smo ustanovili uzročno-posledični odnos između neoliberalizma i poteškoće zalaganja za dom kao osnovno ljudsko pravo, kriminalizacija solidarnih akcija sprečavanja iseljenja neće nas iznenaditi,  biće jasno da je ona logičan  sled ustanovljenog seta pravila sistema. Isto tako, državne  intervencije neće nas neće uplašiti jer su  razlozi zbog kojih one postoje jasne, a znamo da je u većini slučajeva izvor straha upravo nerazumevanje. Ovako pripremljeni spremni smo da još sigurnije zakoračimo u direktne akcije u borbi za konkretne ljude; ali i buduće borbe za čovečanstvo koje će,  nadamo se, biti dovoljno hrabro  da izabere život.