O Nama

logo-post02

Centar za marginu je dobrotvorno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite ljudskih prava građana i građanki Srbije i unapređenja položaja marginalizovanih društvenih grupa

CILJEVI

Ciljevi CZM su: unаpređivаnje ostvаrivаnjа ljudskih prаvа; stručno istrаživаnje kršenjа ljudskih prаvа; organizovanje i realizacija različitih edukativnih, stručnih, promotivnih i dr. aktivnosti koje doprinose unapređenju položaja marginalizovanih društvenih grupa, a u skladu sa pozitivnim zakonima i propisima Republike Srbije; suzbijаnje diskriminаcije; promocija zdravih stilova života; promena društvenog sistema vrednosti u skladu sa vrednostima kao što su tolerancija, ravnopravnost, solidarnost, jednakost, nenasilje i sl. i izgradnja demokratskog, građanskog i odgovornog društva u kome se poštuju ljudska prava i princip jednakih šansi za sve građane i građanke.

MISIJA

Centar za marginu radi na promeni društvenog sistema vrednosti u skladu sa vrednostima kao što su tolerancija, ravnopravnost, solidarnost, jednakost, nenasilje i slično, i izgradnja demokratskog, građanskog i odgovornog društva u kome se poštuju ljudska prava i princip jednakih šansi za sve građane i građanke. Posvećeni smo poboljšanju medijske pismenosti mladih i stvaranju platforme na kojoj će imati prostor da iskažu svoje mišljenje i istražuju teme iz njima bliskih i važnih oblasti.

VIZIJA

Centar za marginu želi da bude deo velikih promena koje će svim pojedincima i pojedinkama sa margine dati mogućnost da svoja prava i slobode ostvaruju, a kroz sadržaje koji edukuju u oba smera – od margine ka centru i od centra ka margini.