Udruženje građana „Centar za marginu“ upisuje novu generaciju polaznika i polaznica programa „Škola medijske pismenosti“! 

Program je namenjen učenicima/cama srednjih škola i studentima/kinjama osnovnih studija svih fakulteta. Učešće u programu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti. Broj polaznika i polaznica je ograničen, a prijave traju do 17. septembra u 23.59. Nakon pregledanja svih prijava najbolji kandidati i kandidatkinje će biti pozvani na intervju pre donošenja konačne odluke.

Nova generacija će predavanja slušati u okviru jesenjeg semestra koji će trajati od 30. septembra do 16. decembra 2017. godine, svake subote od 10-14h u Beogradu.

Prijavite su zatvorene 

Prijave za treću generaciju biće otvorene u januaru 2018. godine.


 

ŠTA JE “ŠKOLA MEDIJSKE PISMENOSTI”?

ŠMP je inovativan jednosemestralan program usmeren na sva osnovna uporišta medijske pismenosti, te podeljen u četiri segmenta:

  1. Razvijanje ličnih strategija i alata za postizanje medijske pismenosti – osnaživanje na individualnom nivou
  2. Jačanje teorijskog znanja iz oblasti masovnih medija i novih informacionih tehnologija
  3. Kritička analiza masovne kulture i kulture zabave
  4. Primenjeno znanje – rad u timovima, pisanje i objavljivanje autorskih članaka, saopštenja i istraživački rad

Ovako koncipiran, ovo je program koji omogućava individualni razvoj, sveobuhvatno teorijsko i akademsko znanje, kao i praktično znanje i konkretne alate za praćenje i monitoring medijskih sadržaja. Program predstavlja spoj akademskog pristupa medjima, primenjenog praktičnog znanja i aktivizma.

Predavanja su organizovana u dva modula:

  • Modul masovnih medija obuhvata domen novinarstva, medijskog sadržaja, pitanja vlasništva, tržišta i tokova novca, cenzure, privatnosti i dr.
  • Modul “masovna kultura” obuhvata sadržaje popularne kulture i kulture zabave, film i animirani film, sport, strip i dr. kao i društvene mreže i nove medije.

Osim predavanja i radionica, polaznici i polaznice Škole će imati mentorsku podršku tokom istraživačkog rada i pisanja autorskih članaka, organizovaće debate i tribine i učestvovati na međunarodnoj konferenciji “The Global Human Rights Forums” u Beogradu.

 

ŠTA “ŠKOLA MEDIJSKE PISMENOSTI” NIJE?

“Škola medijske pismenosti” nije škola novinarstva. Iako se bavimo mnogim temama značajnim za buduće novinare i novinarke (kao što je medijska etika, principi televizijskog novinarstva i sl) od ove Škole nemojte očekivati da vas nauči tehnikama lepog pisanja ili da zameni ili nadomesti stučnu praksu.  Program je fokusiran na medije u najširem smislu, na kompletnu kritičku analizu svih oblika medija, uključujući i masovnu kulturu i kulturu zabave, a pre svega kroz prizmu ljudskih prava. 

 

OČEKIVANJA OD POLAZNIKA I POLAZNICA:

  • Redovno prisustvo na predavanjima i radionicama (na najmanje 80% programa)
  • Aktivno pisanje tekstova/članaka (na dvonedeljnom nivou)
  • Učešće u organizaciji javne tribine/debate ili pisanje završnog rada
  • Učešće na “The Global Human Rights Forums” konferenciji 

 

Više o programu

Agenda prolećnog semestra

Na linku iznad je agenda prolećnog semestra koji je završen u maju 2017. godine. Agenda će se u određenom procentu razlikovati u jesenjem semestru.