U kontekstu ljudskih prava u Evropi izuzetno je važno pratiti institucionalne sisteme i promene ustavnih odredbi. U ovom momentu goruća teme jeste referendum u Turskoj koji omogućava daleko veću koncentraciju moći u rukama predsednika Erdogana, a šta to konkretno znači za Tursku i odnose u Evropi objasnila je pravnica iz Istanbula Ayşenur Kölgesiz: „To praktično znači da predsednik dolazi na čelo izvršne vlasti, kao i na čelo države, pritom zadržavajući veze sa partijom. Imaće moć da postavlja i razrešava dužnosti ministre, bira sudije, priprema budžet i donosi određene zakone dekretima, biće u mogućnosti da samoinicijativno raspusti parlament i proglasi vanredno stanje“. Većina ovih promena desiće se sa početkom novog mandata 2019-e godine.

The Global Human Rights Forums 18-20 May 2017 Belgrade, Serbia © 2017 ph: vladimir opsenica
Aysenur Kolgesiz (Turkey)
© 2017 ph: vladimir opsenica

Iz Letonije nam stiže pozitivan primer upotrebe ustavne žalbe po nemačkom modelu. Potpredsednica ELSA Letonija Madara Melnika objasnila je važnost ove odredbe: „Važno je to što ustavnu žalbu može podneti Ustavnom sudu svaki pojedinac koji smatra da su mu ugrožena osnovna prava na osnovu odluka koje nisu u skladu sa višim pravnim aktima. Ovo svakako nije prva opcija koja se može upotrebiti, već se primenjuje tek u onim slučajevima koji su prošli kroz sve nadležne institucije koje se bave specifičnim pravima građana ili u slučajevima kada one ne postoje, ali je svakako važna odredba koja omogućava svim građanima da pravnim putem zaštite svoja prava“.

The Global Human Rights Forums 18-20 May 2017 Belgrade, Serbia © 2017 ph: vladimir opsenica
Madara Melnika (Latvia)
© 2017 ph: vladimir opsenica

Laura Sirpoma iz Finske objasnila je značaj Međunarodnog krivičnog suda kao univerzalnog tela koje omogućava da kršenja ljudskih prava budu tretirana kao stvar zakona, a ne politike. Međutim, problem je u najvećim svetskim silama koje odbijaju da ga ratifikuju: „Najmoćnije zemlje kao što su USA, Kina i Rusija još uvek nisu ratifikovale član 8 Statuta, iako su to zemlje koje su stalne članice Saveta bezbednosti UN“.

The Global Human Rights Forums 18-20 May 2017 Belgrade, Serbia © 2017 ph: vladimir opsenica
Laura Sirpoma (Finland)
© 2017 ph: vladimir opsenica