Photo: Google

Grafike Pabla Pikasa, u galeriji Kući Legata biće prikazane do 5. aprila.

Tokom tridesetih godina XX veka Pablo Pikaso pristaje da uradi 100 grafika za francuskog kolecionara i galeristu Ambroaza Volara pod nazivom Vollard Suite. Vollard Suite sadrži 27 listova različitih tema i 73 lista podeljena u 5 tematskih celina: Ljubavna bitka (5 listova), Skulptorov atelje (46 listova), Rembrant (4 lista), Minotaur i Slepi Minotaur (15 listova) i tri portreta Ambroza Volara.

U okviru ovog ciklusa posebno su važne grafike minotaura, gde je umetnik predstavio idealnu vezu čoveka i životnje, što postaje umetnikov svojevrstan alter ego.

Nakon posete Kući legata i obilaska izložbe, izdvajaju se dve impresije. Odnos umetnika i modela na grafikama i tadašnja Pikasova razmišljanja o ženi kao o objektu i kreaciji. Kroz svoje grafike Pikaso pokazuje svoje viđenje odnosa muškarca nad ženom kao i umetnika nad inspiracijom i samim delom. Karakteristična crta svih grafika je odnos Umetnika prema modelu. Umetnik je isključivo muškarac, stariji, sa izraženim detaljima glave, lica i torza. Nasuprot njemu je Model, mlada žena izražena samo linijom, ili linijom i detaljima u delu grudi i medjunožju. Muškarac je viši, nagnut nad Modelom ili je ona u njegovom naručju.

Najbolji primer odnosa muškarca na ženom prikazuje se u dve povezane grafike pod nazivom “Silovanje” (grafika 28) i “Zagrljaj” (grafika 29).

Opšta impresija je da je muškarac veći, pametniji i značajniji od žene.

Ako pretpostavimo da svaki umetnik izražava svoje viđenje sveta kroz svoja umetnička dela, onda možemo i pretpostaviti kakvo je Pikasovo viđenje i shvatanje žene bilo tokom tridesetih godina, kada su ove grafike nastale. Pikaso je žene video kao objekat, manje vredne od muškarca i kao seksualni objekat.

Izložba je svakako vredna posete, makar kao retka prilika da se vide originalni radovi jednog od najvećih umetnika prošlog stoleća.

 

Piše: Tijana Ristić

Tekst je nastao u okviru “Škole medijske pismenosti” Centra za marginu