Druga generacija polaznika i polaznica Škole medijske pismenosti učestvovala je u programu u periodu oktobar – decembar 2017. godine.

Nakon tri meseca intenzivnog rada, dvadesetoro mladih ljudi steklo je znanja i veštine za praćenje, analizu, evaluaciju, ali i proizvodnju medijskog sadržaja. Program “Škola medijske pismenosti” se sastoji iz tri celine – akademskog dela, praktičnog rada i aktivističkog iskustva. Smatramo da su ovi delovi neodvojivi i iz tog razloga su studenti ove generacije učestvovali na međunarodnoj konferenciji o ljudskim pravima „The Global Human Rights Forums“ i organizovali tribinu „Seks rad i mediji: zašto (ne) danas“ u okviru Međunarodnog festivala kvir filma „Merlinka“. Uz mentorsku podršku, oprobali su se i u pisanju članaka, tekstova i izveštaja koje ste imali prilike da čitate na web stranici organizacije, kao i u online magazinu “Promaja” koji smo pokrenuli u okviru ove generacije. Putem „Promaje“ želimo da obezbedimo prostor mladima da iskažu svoje mišljenje i stavove i na tome ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu. Na kraju, akademski deo “Škole” činilo je 20 predavanja i radionica koncipiranih tako da pokriju teme iz dva odvojena, ali međusobno komplementarna modula – modula masovnih medija i modula masovne kulture.