Prolećni semestar “Škole medijske pismenosti” održan je u periodu februar-maj 2017. godine u organizaciji “Centra za marginu” u saradnji sa Kancelarijom za mlade – Gnezdo u čijem su prostoru održavana predavanja. U ovom semestru održano je 20 predavanja na temu medija i masovne kulture na kojima je gostovalo isto toliko predavača i predavačica i organizovano gostujuće predavanje gosta iz Litvanije.

“Škola medijske pismenosti” svečano je zatvorena na međunarodnoj konferenciji “The Global Human Rights Forums” i tom prilikom su dodeljeni sertifikati diplomcima koji su uspešno završili program, kao i predavačima i predavačicama. 10 najboljih diplomaca “Škole” dobilo je priliku da učestvuje u konferenciji i svoje radove i istraživanja prezentuje internacionalnoj publici.