“Škola medijske pismenosti” predstavlja deo programa “Medijska pismenost” koji organizuje Centar za marginu.

U pitanju je inovativan program usmeren na sva osnovna uporišta medijske pismenosti, te podeljen u četiri segmenta:

  1. Razvijanje ličnih strategija i alata za postizanje medijske pismenosti – osnaživanje na individualnom nivou
  2. Jačanje teorijskog znanja iz oblasti masovnih medija i novih informacionih tehnologija
  3. Kritička analiza masovne kulture i kulture zabave
  4. Primenjeno znanje – rad u timovima, pisanje i objavljivanje autorskih članaka, saopštenja i istraživački rad

Ovako koncipiran, ovo je program koji omogućava individualni razvoj, sveobuhvatno teorijsko i akademsko znanje, kao i praktično znanje i konkretne alate za praćenje i monitoring medijskih sadržaja. Program predstavlja spoj akademskog pristupa medjima, primenjenog praktičnog znanja i aktivizma.

Predavanja su organizovana u dva modula.

  • Modul masovnih medija obuhvata domen novinarstva, medijskog sadržaja, pitanja vlasništva, tržišta i tokova novca, cenzure, privatnosti i dr.
  • Modul “masovna kultura” obuhvata sadržaje popularne kulture i kulture zabave, film i animirani film, sport, strip i dr. kao i društvene mreže i nove medije.

Svim polaznicima i polaznicama naše Škole obezbeđena je podrška u pisanju različitih oblika članaka, kolumni, refleksija, kao i platforma na kojoj će njihovi radovi biti objavljivani na nedeljnom nivou. Najbolji tekstovi u generaciji objavljuju se u online magazinu “Promaja” koji smo pokrenuli u septembru 2017. godine sa ciljem otvaranja prostora za mlade da pišu i objavljuju svoje autorske tekstove na društveno odgovorne teme.

ZAŠTO JE MEDIJSKA PISMENOST VAŽNA?

Živimo u svetu prezasićenom informacijama. Od dana vašeg rođenja proizvedeno je više medijskih poruka nego tokom čitave istorije pre njega. Istraživanja pokazuju da 30% svog budnog stanja potrošimo isključivo na korišćenje medija, uz dodatnih 39% zajedno sa nekom drugom aktivnošću. Medijima smo izloženi konstantno – putem bilborda, novina, televizije, muzike, filma, interneta i društvenih mreža… ili prosto razgovorom sa ljudima u kojima jedni drugima prenosimo informacije. Bili svesni toga ili ne, to se dešava. Da bismo obradili sve te poruke u svojoj svesti uključujemo “automatskog pilota” koji ih umesto nas filtrira, tako da samo mali deo njih privuče našu pažnju. To nam svakako olakšava snalaženje, ali je vrlo opasno jer omogućava medijima da utiču na našu svest i pogled na svet.

ŠTA JE MEDIJSKA PISMENOST?

Suština medijske pismenosti je u držanju stvari pod kontrolom.
Postoje različiti pristupi medijskoj pismenosti koji uglavnom kritikuju masovne medije, naglašavaju njihov štetni uticaj i pozivaju na obazrivost. Naš pogled na ovu temu, zasnovan na pristupu američkog profesora Džejmsa Potera, umereniji je i pruža alternativu. Iz medija je moguće izvući i najbolje i najgore, u zavisnosti od toga šta tražimo i šta nam je dostupno. Svrha medijske pismenosti je da “automatski pilot” radi za nas, a ne za medije. To je moguće sticanjem širokog znanja o načinu funkcionisanja medija, tržištu, vlasništvu, kao i procesu nastanka različitih medijskih poruka, ali i jačanju ličnih kapaciteta za analizu medijskog sadržaja i produkata masovne kulture.

ŠTA “ŠKOLA MEDIJSKE PISMENOSTI” NIJE?

“Škola medijske pismenosti” nije škola novinarstva. Iako se bavimo mnogim temama značajnim za buduće novinare i novinarke (kao što je medijska etika, principi televizijskog novinarstva i sl) od ove Škole nemojte očekivati da vas nauči kako da pravilno pišete članke ili da zameni ili nadomesti stučnu praksu.  Program je fokusiran na medije u najširem smislu, na kompletnu kritičku analizu svih oblika medija, uključujući i masovnu kulturu i kulturu zabave, a pre svega kroz prizmu ljudskih prava.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Program je namenjen učenicima/cama srednjih škola i studentima/kinjama osnovnih studija svih fakulteta. Učešće u programu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti. Broj polaznika i polaznica je ograničen.

KADA SE PRIJAVITI? 

Škola medijske pismenosti se organizuje dva puta godišnje – u periodu februar-maj i oktobar-decembar. Prijave otvaramo u januaru i septembru.