Piše: Nemanja Marinović
Foto: Tijana Ristić

U petak, 12. aprila, na međunarodni dan dece uključene u život ili rad na ulici, u EU info centru održana je konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o pravnom i socijalnom položaju i ranjivosti porodica i dece koja žive u neformalnim naseljima u Beogradu. Istraživanje čiji su autori Prof. dr. Aleksandar Jugović i MA Dragica Bogetić, sproveli su terenski radnici Centra za integraciju mladih uz podršku Delegacije EU u Srbiji i GIZ-a u okviru programa „Migracije za razvoj“. Na konferenciji su govorili Siniša Đurić, projektni menadžer (GIZ), Mirjana Maksimović, menadžerka za socijalnu inkluziju Delegacije EU u Srbiji, Prof. dr Aleksandar Jugović i Marko Tošić, izvršni direktor Centra za integraciju mladih, a razgovor je vodila novinarka Suzana Trninić.

Istraživanje je sprovedeno u više od 500 porodica, a podaci pokazuju da je 30% porodica koje žive u neformalnim naseljima vraćeno u Srbiju kroz proces readmisije, od toga skoro 90% iz Nemačke. Gotovo trećina ovih porodica, prema iskazima ispitanika, nije prethodno obaveštena o povratku.  Više od 70% porodica nema pristup tekućoj vodi, a njih 17% živi sa manje od 6000 dinara mesečno.

„Ovim istraživanjem obuhvatili smo 1602 dece koja žive u 564 domaćinstva u 28 naselja na 10 beogradskih opština. Ta deca žive u neadekvatnim uslovima, bez redovnih obroka, tekuće vode i mogućnosti da održavaju ličnu higijenu“, naglasio je Marko Tošić u svom izlaganju. Ovo istraživanje je važno jer daje jasnu sliku o položaju najugroženijih članova društva, istakao je i Siniša Đurić, dodajući da ono pruža važne smernice za budući rad svih aktera, državnih organa, nevladinih organizacija i međunarodnih programa. „Verujem da ćemo uz dodatni napor svi zajedno uspeti da im olakšamo punu integraciju u društvo i rešimo neke od problema sa kojima se susreću“, naveo je Đurić.

Da je intersektorska saradnja ključna slaže se i Marko Tošić, koji posebno naglašava značaj Centara za socijalni rad koji su važna spona između ovih porodica i obrazovnog i zdravstvenog sistema. Istraživanje je pokazalo da deca iz porodica koja su na evidenciji opštinskih Centara za socijalni rad u daleko većem procentu pohađaju školu i imaju overene zdravstvene knjižice, nego što je to slučaj sa porodicama koje to nisu. „Jedino kroz sveobuhvatnu intersektorsku saradnju možemo da radimo na poboljšanju uslova i kvaliteta njihovih života“, naglasio je Tošić.

U okviru nedelje u kojoj se obeležava ovaj važan međunarodni dan, u socijalnom preduzeću „Kafe bar 16“ u Cetinjskoj 15a prikazana je i izložba fotografija „Dvosmerna ulica“ koja u fokus stavlja perspektivu dece koja žive ili rade na ulici, odnosno omogućava ovoj deci da predstave svoju svakodnevnicu, mesta na kojima žive, igraju se i provode slobodno vreme.